Wizerunek profilu

Włączanie/ wyłączanie modułów na stronie profilowej

Aby włączyć lub wyłączyć dany moduł na stronie profilowej należy wybrać z Menu użytkownika (jest to menu które pojawia się gdy kursor myszki przemieścimy w najwyższą część strony) -> Profil -> Ustawienia wyglądu -> Moduły

Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia każdego z dostępnych modułów na stronie profilowej. Dodatkowymi opcjami jest np. wyświetlanie tylko dla znajomych lub zwijania poszczególnych modułów.

profil

Ustawienie modułów na stronie profilu

Każdy z modułów można umieścić w dowolnym miejscu strony profilowej. Aby dokonać przemieszczenia należy skorzystać z opcji drag&drop. W tym celu kursorem myszki wybieramy nagłówek danego modułu i przemieszczamy go w dowolne miejsce strony.


profil


Zmiana kolorów strony profilowej

Aby dokonać zmian w kolorystyce strony profilowej, należy wybrać z Menu użytkownika (jest to menu które pojawia się gdy kursor myszki przemieścimy w najwyższą część strony) -> Profil -> Ustawienia wyglądu -> Zmień wygląd . Dokonamy tutaj również zmiany tła strony profilowej.